Διαρθρωτικά Ταμεία

18/12/2014

Ο Γενικός Ελεγκτής να εξετάσει τα έργα που έγιναν απο τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περιόδο 2007-2013

Καλούμε τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να προβεί σε έλεγχους των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τα αναπτυξιακά έργα που έγιναν η δεν έγιναν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2007-2013. Καθήκον του γενικού ελεγκτή είναι να ερευνήσει πιθανές παρατυπίες και παρανομίες που διαπράχθηκαν σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα… Πιθανή υπερκοστολόγηση έργων Έλεγχος ποιότητας του κάθε έργου Έλεγχο των διαδικασιών για το ποία έργα εντάχθηκαν και ποια όχι και ποιοι ήταν οι λόγοι […]