Κατάλληλες γειτονιές για όλους

Κατάλληλες γειτονιές για όλους

Η κατάλληλη κατασκευή οδών που γίνεται τα τελευταία χρόνια που αφορά την ομοιόμορφη κατασκευή πεζοδρομιών, την ορθή κατασκευή δρόμων, την κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων έχει επιλύσει σωρεία προβλημάτων που αντιμετώπιζε η πόλη της Λευκωσίας αφού πολλές περιοχές της πόλης αναπτύχθηκαν χωρίς προηγουμένως να γίνουν πεζοδρόμια και δρόμοι με αποτέλεσμα να παρουσιάζονταν πολλές δυσκολίες στη λειτουργία της πόλης.

Ίσως είναι το σημαντικότερο έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια από περιοχή σε περιοχή με σκοπό όλες οι γειτονίες να γίνουν φιλικές προς τον πολίτη όσον αφορά την κινητικότητα, την αποφυγή πλημμυρών, την δημιουργία χώρων στάθμευσης, στην υπογειοποίηση υπηρεσιών και το πιο σημαντικό τον ευπρεπισμό των γειτονιών για να μπορούν οι δημότες και τα παιδιά τους να περπατούν με περισσότερη ασφάλεια.

Αίτημα μας είναι οι πολίτες να σέβονται αυτά τα έργα που έχουν γίνει ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότα στα πεζοδρόμια. Η αστυνόμευση εκατοντάδων δρόμων 24 ώρες το 24ωρο είναι μάλλον αδύνατη, για αυτό χρειάζεται συνείδηση από όλους μας για να μην σταθμεύουμε στα πεζοδρόμια και σε χώρους των ανάπηρων. Τέλος, θα ήταν καλά όλοι οι Δήμοι της Κύπρου να υιοθετήσουν άμεσα έργα σαν αυτό για την κατάλληλη κατασκευή οδών στις γειτονίες του Άρθρου 17.

Κίνηση Πολιτών “Urban Cyprus”
info@urbancyprus.org | www.urbancyprus.org