Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της πρωτεύουσας

Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της πρωτεύουσας

Η νέα Βουλή να ανεγερθεί στο χώρο που θα γινόταν το Μέγαρο Πολιτισμού

Η αποκέντρωση υπηρεσιών και ιδίως της Βουλής δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα και θα πλήξει την ήδη μοιρασμένη πρωτεύουσα οικονομικά που ήδη στερείτε πλεονεκτήματα που έχουν οι παράλιες πόλεις όπως τουρισμό, λιμάνια, και αεροδρόμια. Η νέα Βουλή επιβάλετε να παραμείνει στο κέντρο της πρωτεύουσας του κράτος και οποιεσδήποτε προσπάθειες να μετακινηθεί έκτος Λευκωσίας από τον πρόεδρο της Βουλής είναι τουλάχιστον ύποπτες. Να γνωρίζει ο κύριος Συλλούρης ότι οι Λευκωσιάτες δεν θα επιτρέψουν περαιτέρω υποβάθμιση της πόλης τους.

Προτείνουμε όπως η νέα Κυπριακή Βουλή να ανεγερθεί στο χώρο που θα γινόταν το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου αφού όπως γνωρίζουμε το έργο έχει ακυρωθεί οριστικά και στην θέση του κατασκευάζετε χώρος στάθμευσης. Η Κίνηση μας προτείνει επίσης όπως ο χώρος που προοριζόταν για την Νέα Βουλή να μετατραπεί σε πνεύμονα πρασίνου μαζί με χώρο στάθμευσης.

Τέλος, οι βουλευτές και ο πρόεδρος της Βουλής θα ήταν καλά να είχαν το ίδιο πάθος και ενδιαφέρον και για τα σημαντικά έργα που είναι στο συρτάρι εδώ και δεκαετίες όπως είναι το Νέο Μουσείο, το Παλαιό ΓΣΠ, τα Νέα Δικαστήρια και το Σχέδιο Κινητικότητας.

Κίνηση Πολιτών Urban Cyprus
www.urbancyprus.org