Το Γλωσσικό Χάος

Το Γλωσσικό Χάος

Πινακίδες στα Ρωσικά, εγχειρίδια και ετικέτες προϊόντων στα Αραβικά, τιμοκατάλογοι στα Αγγλικά, εργαζόμενοι από το εξωτερικό που δεν μιλούν καν Αγγλικά καταστώντας την συνεννόηση πύργο της Βαβέλ και την καθημερινή ζωή των Κύπριων πολιτών μαρτύριο. Αυτά τα φαινόμενα αποτελούν την εικόνα της Κύπρου του 21ου αιώνα. Μια χώρα βυθισμένη στο γλωσσικό χάος. Μια χώρα που έχει το θράσος να λέει ότι βρίσκεται στην Ε. Ε.
Μήπως οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεν έχουν πατήσει το πόδι τους εκτός Κύπρου; Τα μέλη μας έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και το γλωσσικό χάος που συναντά κανείς στην Κύπρο είναι μοναδικό. Στις υπόλοιπες χώρες της Ε. Ε. που σέβονται το σύνταγμα και την γλώσσα τους, η συντριπτική πλειοψηφία του γραπτού λόγου στους δημόσιους χώρους και στα προϊόντα είναι στην επίσημη γλώσσα του κράτους και δεν εργοδοτείται κανείς εργαζόμενος από το εξωτερικό που δεν μιλά την γλώσσα του λαού που τον φιλοξενεί.
Φυσικά κανείς δεν φταίει για το γλωσσικό χάος στην Κύπρο παρά οι ίδιοι οι Κύπριοι και ειδικά οι εργοδότες. Με χαρά διαβάσαμε για τις προσπάθειες του υπουργείου υγείας να βεβαιωθεί ότι το νοσηλευτικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα θα έχει την ικανότητα να μιλά ελληνικά. Και για αυτό το λόγο επικροτούμε τις προσπάθειες του Υπουργείου και το συγχαίρουμε.
Εντούτοις τα μέλη της Κίνησης Πολιτών Κύπρου πιστεύουν ότι αυτή η προσπάθεια για ελληνόφωνο προσωπικό στις υπηρεσίες πρέπει να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Η Κίνηση Πολιτών Κύπρου προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:
1. Δημιουργία Κέντρων Εκμάθησης Ελληνικών για Αλλόγλωσσους Εργαζόμενους σε όλες τις πόλεις. Αυτά τα κέντρα μπορεί να είναι ημικρατικοί οργανισμοί ή και ιδιωτικοί όμως υπό την αυστηρή εποπτεία του κράτος. Στο κέντρο αυτό θα παρέχονται με χαμηλά δίδακτρα μαθήματα ελληνικών για όλα τα επίπεδα σε όλους τους αλλόγλωσσους εργαζομένους στην χώρα μας.
2. Ο κάθε εργαζόμενος από το εξωτερικό που θέλει να εργαστεί στην Κύπρο πέρα των έξι μηνών θα πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα βασικών ελληνικών για τρεις μήνες.
3. Στο τέλος των μαθημάτων θα δίνονται προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Όσοι πετύχουν θα αποκτούν πιστοποιητικό γνώσης ελληνικών. Οι μαθητές των κέντρων θα δικαιούνται τρεις προσπάθειες για να πετύχουν στις εξετάσεις.
4. Όσοι εργαζόμενοι από το εξωτερικό δεν έχουν το πιστοποιητικό δεν θα δικαιούνται να εργάζονται στην Κύπρο.
5. Όσοι εργοδότες εργοδοτήσουν εργαζόμενο από το εξωτερικό που δεν κατέχει το πιστοποιητικό θα τιμωρούνται με 5,000 ευρώ πρόστιμο ή και 3 μήνες φυλάκιση.
6. Θα εξαιρούνται μόνο οι εποχιακοί εργάτες του αγροτικού τομέα που θα εργάζονται στην Κύπρο για λιγότερο από έξι μήνες.
7. Για κάλυψη των κενών που ίσως δημιουργηθούν να συσταθεί γραφείο εξεύρεσης ελληνόφωνου προσωπικού από το εξωτερικό.
8. Η δημιουργία του Κέντρου Μετάφρασης στο οποίο εισαγωγείς προϊόντων και επιχειρηματίες θα μπορούν να απευθυνθούν για να μεταφραστούν οι ετικέτες και τα εγχειρίδια προϊόντων.
9. Η επιβολή προστίμων σε όσους δεν έχουν πινακίδες, τιμοκαταλόγους, εγχειρίδια κτλ. τουλάχιστον στα ελληνικά.
10. Θα υπάρξει περίοδος ενός έτους για συμμόρφωση με την νέα νομοθεσία.
Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας για Κύπριους, θα θέσει τις βάσεις για την ένταξη των ξένων εργατών στην κοινωνία μας, θα αντιμετωπίσει την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και τέλος θα αντιμετωπιστεί το γλωσσικό χάος που υπάρχει στην Κύπρο το οποίο διόλου δεν μας τιμά. Είναι συνταγματικό, ανθρώπινο και ευρωπαϊκό μας δικαίωμα η επικοινωνία στην χώρα μας να γίνεται στις επίσημες γλώσσες του κράτους μας και απαιτούμε τον σεβασμό αυτού του δικαιώματος μας από τους πάντες.”
Κίνηση Πολιτών Κύπρου
“Urban Cyprus Society”
info@urbancyprus.org
www.urbancyprus.org