ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Μέλη της Κίνησης πολιτών Urban Cyprus Society είναι επιχειρηματίες, ιατροί, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, λογιστές, τραπεζικοί, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, φοιτητές, κτλπ.

Είναι όλα τα μέλη σχετικά με το θέμα της αρχιτεκτονικής;

Οχι κάθε άλλο είμαστε άτομα από διάφορους χώρους, απλά με κοινό πάθος την αγάπη μας για την ανάπτυξη και την πρόοδο της πατρίδας μας. Πολλοί αναγνώστες είναι ακόμη και άτομα που ζουν στο εξωτερικό που νιώθουν την ανάγκη να έρθούν σε επαφή με την Κύπρο μαθαίνοντας νέα κτλ. Αν θεωρήσουμε τις έννοιες της Αρχιτεκτονικής και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού απλά και μόνο ως επαγγελματικές πρακτικές. Τα μέλη της Κίνησης ανήκουν όμως στους τελικούς χρήστες των αρχιτεκτονικών προιόντων και των προιόντων πολεοδομικού σχεδιασμού και είναι οι άμεσα επηρεαζόμενοι ως προς την ποιότητα ζωής και την αισθητική που αυτά δημιουργούν.

Ως εκ τούτου όλοι οι πολίτες αναπόφευκτα εμπλέκονται τόσο φιλοσοφικά όσο και χρηστικά με τα θέματα Αρχιτεκτονικής, διότι η Αρχιτεκτονική εμπεριέχει και μια πολύ σπουδαία κοινωνική και πολιτική διάσταση που αφορά – και θα έπρεπε να αφορά – κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη. Το κίνητρο πολλών μελών της Κίνησης για την ενασχόληση με τα θέματα Αρχιτεκτονικής είναι, λοιπόν, το ίδιο με το κίνητρο που έχουν οι πολίτες να ασχολούνται με θέματα κοινωνίας και πολιτικής γενικότερα. Σε αυτό το κίνητρο έρχεται να προστεθεί και το θέμα της αισθητικής άποψης.

Θεωρούμε την Κίνηση αυτή μια πλατφόρμα έκφρασης της γνώμης μας για την αισθητική που προτιμούμε να μας περιβάλει, και η οποία είναι αποτέλεσμα των αρχιτεκτονικών επιλογών που γίνονται, δυστυχώς συχνά, μόνο από άλλους ή μόνο ατομικά και όχι συλλογικά, και είμαστε ανοιχτοί στο δημόσιο διάλογο, με όποια μορφή κι αν καθίσταται δυνατός.