ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγαπητοί Φίλοι, Συμπολίτες,

Οι Δημότες πρέπει να έχουν και λόγο και ρόλο, γι’ αυτό έγινε η Κίνηση Πολιτών Κύπρου «Urban Cyprus Society» με πρωτοβουλία κάποιων ατόμων που αγαπούν την χώρα τους και επιθυμούν, όχι μόνο την ανάπτυξή της, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ι σκοποί και οι στόχοι του Συνδέσμου συνίστανται στην ανάδειξη της Κύπρου ως μιας χώρας με ιστορία και πολιτισμό αλλά και στην προώθηση ή επιτάχυνση έργων ανάπτυξης, όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, ποδηλατοδρόμοι, κατάλληλες προσβάσεις και διασταυρώσεις πεζών, κατάλληλα πεζοδρόμια, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις , πάρκα, χώροι πρασίνου, χρονοδιαγράμματα στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως Μουσεία, το Μέγαρο Πολιτισμού, η Νέα Βουλή, το Κρατικό Θέατρο, το παλιό ΓΣΠ, τα Συνεδριακά Κέντρα, Μαρίνες, Ανάπλαση των Ιστορικών Κέντρων, Μοντέρνα & Σύγχρονα Κτίρια, κ.ά.

Σας προσκαλούμε όλους να δώσουμε μαζί στη Κύπρο αυτό που πραγματικά της αξίζει σαν μια Ευρωπαϊκή Χώρα.

Σκοπός της Κίνησης πολιτών Urban Cyprus Society είναι η δυναμική και εποικοδομητική συνεισφορά στα αφορούντα της Κύπρου μας.  Σαν Κίνησης πολιτών Urban Cyprus Society δηλώνουμε έμπρακτα το παρόν μας για να αναδείξουμε τους προβληματισμούς και ευαισθησίες του κάθε πολίτη ενώνοντας τις δυνάμεις μας, για την Κύπρο που μας αξίζει.