Διαγράφουμε τον Κυπριακό χαρακτήρα από τις πόλεις μας;

25/12/2011

Διαγράφουμε τον Κυπριακό χαρακτήρα από τις πόλεις μας;

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πού πήγε όλη η ιστορία και η κληρονομιά της Κύπρου; Είμαστε όλοι πάρα πολύ επικεντρωμένοι σε νέες εξελίξεις, δρόμους, νέα αεροδρόμια και νέα έργα και στο τέλος ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.